Om oss

VÅR HISTORIA

 

Vår VD, Ulrika Strandsten, är grundare av konsultbolaget AGERA ADVISER HR SVERIGE AB.

 

Ulrika arbetade på 90-talet inom försäljning, ledarskap och affärsutveckling. Under åren som försäljningschef upplevde hon hur stor skilnad ett engegerat ledarskap kan göra, för både individen och teamet och hur mycket det kan generera i ökad försäljning.

 

Intresset för att utveckla medarbetare, grupper och organisationer ledde till att hon 01-04 utbildade sig till Organisationskonsult på Huma Nova och ändrade sin yrkesinrikting mot HR.

 

Efter 15 år som egen HR- och Organisationskonsult valde Ulrika att börja bygga upp konsultbolaget AGERA, där hennes samlade erfarenhet och kompetens nu kontinuerligt överförs till AGERAs medarbetare och konsulter.

 

Hennes drivkraft är fortfarande att bidra till utveckling, såväl till medarbetare och konsulter som till våra kunders organisationer, därför är våra ledord;

 

UTVECKLA - IMPLEMENTERA - AGERA

 

 

 

ULRIKA STRANDSTEN

 -

OM SIN EGEN UTVECKLINGSRESA

 

Efter 14 år som egen HR- och Organisationskonsult driver jag idag konsultbolaget AGERA ADVISER HR SVERIGE AB.

 

Min breda och djupa HR-kompetens, kryddad med mycket engagemang och lösningsfokus har gjort skillnad och bidragit till kunders individuella och organisatoriska utveckling.

 

Mina interimsuppdrag har varit både inom HR & Lön; HR-direktör, HR-chef, HR Business Partner, Payroll Manager, HR-specialist och HR-generalist.

 

Uppdragen har innehållit förändringsledning, omorganisation, personalövertag, förhandlingar, facklig samverkan, rekrytering, rehabilitering, personalärenden, kompetenskartläggning, kompetensutveckling samt löpande chefsstöd och ledarutbildning.

 

De HR-projekt jag har lett har varit inom; Strategisk HR, Change Management, Organisationsutveckling, Talent Management, HR-processer, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och implementering av projekt och nya arbetsrutiner.

 

Jag vet hur det är att arbeta som konsult och har mycket god förståelse för vad kunden behöver, vilket gör att vår matchning av kund och konsult blir träffsäker.

 

Jag är mycket mån om att bidra till konsultens egen utvecklingsresa.

Vi strävar därför alltid efter att uppdraget har en inriktning som främjar konsultens egen kompetensutveckling och långsiktiga karriärmål. Och när en konsult behöver stämma av en frågeställning eller tillvägagångssätt finns det alltid stöd och kompetens in-house på AGERA.

 

Ulrika Strandsten,

CEO & Founder - Senior HR Adviser

AGERA ADVISER HR SVERIGE AB

 

 

VI AGERAR OCH LEVERERAR - men alltid   med äkta känsla och omtanke!

 

Målsättningen och förväntad leverans för uppdraget sätts tillsammans med kunden och följs löpande upp.

På AGERA är både CEO och Customer Relations Manager även Senior HR Advisers.

 

Nyckeln till att matcha rätt konsult för rätt uppdrag till rätt kund finns i att alltid se till både kundens och konsultens bästa, därav finns det alltid ett nära samarbete med alla parter. Precis som i en privat relation är det ofta det enkla som är det rätta.

 

Vårt engagemang att matcha så perfekt som möjligt uppskattas av både kund och konsult och skapar tydlighet, kommunikation och trygghet i leveransen.

 

Konsulterna är AGERAS hjärta och deras utveckling, arbetsglädje, kompetens och engagemang syns i vår leverans hos kund. Den glittrar!

 

Att leda förändring och få med sig medarbetare på en resa från A till B är en av våra styrkor. Våra konsulter har god förståelse för förändringens olika faser för bästa möjliga resultat.

 

I alla företag är medarbetarnas kompetens och företagets förmåga att leda och utveckla sin personal avgörande för att nå framgång.

 

Att ha en arbetsplats som gör att medarbetarna känner glädje, trivsel, tillit, motivation, kreativitet, tillräcklighet och möjlighet att påverka beror ofta på att arbetsgivaren satsar på ett tydligt och gott ledarskap. Detta är också en av nycklarna till ett framgångsrikt företag.

 

HR stödjer detta arbete genom att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även ibland avsluta medarbetare och chefer. Det är människorna, medarbetare, chefer och företagsledning, och deras kompetens som gör skillnad och skapar framgång.

 

 

VI HJÄLPER VÅRA KUNDER ATT UTVECKLA SITT HUMAN KAPITAL

OCH BLI EN ÄNNU

 BÄTTRE ARBETSGIVARE!