Tjänster

AGERA ADVISER HR -

VI HAR KONSULTEN NI BEHÖVER!


AGERA ADVISER HR-konsulter är inte bara HR-konsulter utan är även HR Advisers.

HR-chefer och företagsledning behöver ofta rådgivning under pågående uppdrag och uppskattar att kunna använda våra konsulter som bollplank.

När det sker har vi lyckats!


HR Interimslösningar

 

  • Har er HR-chef precis sagt upp sig?
  • Eller har en av era HR BP blivit sjukskriven?
  • Går er HR specialist på föräldraledighet snart?

 

Anledningen till ett brådskande behov av en HR-vikarie varierar, det tillfälliga behovet är oftast för en tidsperiod om  6-12 månader.

Behovet måste fyllas av en konsult som har;

  • rätt kompetens
  • rätt attiyd
  • rätt engagemang

 

En person som passar in i er företagskultur och som kan leverera det ni behöver ha utfört. Vi matchar uppdrag och HR-konsult mycket noggrant, både kund och konslut ska bli nöjda - då blir uppdraget extra bra utfört!

Projekt & Punktinsatser -

Utveckla & Behålla


Företagets samlade kompetens och mervärde sitter framför allt i era chefer och medarbetare. Det är de som gör skillnad i varför en kund skall välja just er som leverantör.


Att tappa värdefull kompetens är kostsamt på många sätt. Det är naturligt att medarbetare slutar och väljer nya utmaningar i sin yrkeskarriär. Men det är viktigt att företagsledningen har koll på varför medarbetare valt att sluta sin anställning och hur ofta det sker? 


För att behålla sina dyrbara mänskliga investeringar - vilket alla chefer och medarbetare är - så behöver personalen utvecklas och motiveras. Därför behöver ett företag ständigt jobba med att utveckla och behålla sina chefer och medarbetare.


Det finns många olika sätt att förbättra detta på och vi har många verktyg i vår verktygslåda. Här kan AGERAs konsulter bidra med punktinsatser som att utföra en nulägesanalys om hur personalen mår och trivs. Eller så genomför vi ett projekt där vi kompetenskartlägger delar av eller hela företaget.HR ADVISERS

 

Både vår CEO och vår Customer Relations Manager är själva Senior HR Advisers och förstår problematiken i olika utmaningar inom HR. På så sätt kan vi redan från första kundmötet vara ett rådgivande bollplank och ge ett extra uppskattat mervärde till våra kunder.

 

Alla AGERAS HR konsulter har gedigen HR kompetens och kan därför vara rådgivande HR Advisers vid behov, oavsett vilket uppdrag de utför hos kunden just nu.

 

Våra HR konsulter har alltid mer kompetens än vad uppdraget kräver, vilket skapar trygghet och flexibilitet till våra kunder.  

 

Vi fyller kundens behov av extra HR-resurser och kompetens samtidigt som vi ger vägledning till HR-chefer och företagsledning i organisatoriska frågeställningar.

 

Våra HR Advisers är HR- och organisationscoacher som ger våra kunder trygghet och ett långsiktigt konfidentiellt samarbete över tid.

Projekt & Punktinsatser -

HR-processer


När ni har behov av att skapa, ändra eller utveckla HR-processer, policys och rutiner hjälper vi er gärna. Ett projekt eller punktinsats tar extra tid, tid som HR kanske inte har just nu?


Då är det bra att kunna ta extern HR-hjälp och få avlastning, samtidigt som allt blir genomfört. Extern expertis kan även bidra med nya förslag och vinklingar som mervärde.


Vi stödjer er med allt från punktinsatser som exempelvis lönekartläggning, arbetsmiljöpolicy eller rehabliliterings-policy till projekt som att skapa, fastställa och implementera en ny rekryteringsprocess eller att omarbeta ert Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM).


AGERAs signum är att vi alltid vill hjälpa våra kunder att förbättra, förenkla och effektivisera arbetssätt och policys, men det är självklart upp till kunden vilken leveransnivå som önskas. Men om ni vill så kan vi presentera förslag när vi ser  förbättringspotential.