OM KARIN

Lär känna oss som arbetar här

Karin Brand

SENIOR HR ADVISER
& LEADERSHIP COACH

Karin Brand har en bakgrund från roller som chef, ledare och utbildare där hon arbetar med företagsstrategiska frågor inom organisation, ledarskap och HR. Hon har lång erfarenhet från olika styrelseuppdrag inom statlig-, kommunal- och ideell verksamhet på såväl nationell som internationell nivå. Vilket har gett henne gedigen kompetens inom affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete.    

    

Karin har ett lyhört arbetssätt med kunden i fokus och sätter stort värde vid att vara tydlig och transparent. Egenskaper som beskriver henne är strukturerad, ödmjuk, analytisk, kommunikativ och resultatinriktad. Karin brinner för att se individer och företag utvecklas, därför utbildar och coachar hon gärna inom ledarskap. Karin utgår alltid från dig, ditt uppdrag och vad du vill uppnå för att du ska känna dig stärkt i din ledarroll.


karin.brand@agerahr.se

073-052 19 57

Vad vill ni uppnå med er verksamhet?

Berätta för oss, så kan vi tillsammans titta på en passande lösning.