AGERA AKADEMIN

AGERA AKADEMIN

Behåll resurser och bli konkurrenskraftiga

Utveckla er inför morgondagens högt ställda krav! För att individer och verksamheter ska nå sin fulla potential erbjuder vi utbildningar för chefer, ledningsgrupper och HR.

Arbetsplatsen är i ständig rörelse

Ett sätt att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade chefer och medarbetare är att erbjuda möjlighet till kunskapsutveckling. Verksamheten kan t ex erbjuda utbildningar, workshops, kurser, föreläsningar eller en mentor som kan vägleda och agera bollplank i det dagliga arbetet. Att utveckla de anställdas kunskap och färdigheter leder till att både individen och organisationen har bättre förutsättningar att möta framtiden som ständigt är i förändring.


För att leda verksamheten framåt, uppnå mål och överträffa förväntningar behöver företagsledningen utvecklas både individuellt och i grupp. En viktig del är riktade program inom HR Management, ledningsgruppsutveckling, ledarskap samt individuell ledarcoaching. AGERA AKADEMIN erbjuder även företagsanpassade enstaka kurser inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö och krisledning.


Tillsammans med din verksamhet skapar vi rätt förutsättningar för chefer och medarbetare att utvecklas i en välmående, tydlig och hållbar organisation. Vi kan alltid anpassa våra program och utbildningar samt utföra dem där ni geografiskt önskar.

Vad du får av oss

Våra utbildningsledare är några av de mest erfarna och uppskattade utbildarna inom grupp- och individutveckling. De har mångårig erfarenhet av att arbeta både i HR- och chefsroller.


Det finns flera bra anledningar att välja oss:

  • Våra utbildningar utgår alltid utifrån evidensbaserade metoder och retorik
  • Utbildningsledarna har ett rådgivande och coachande förhållningssätt
  • Vi utför både öppna och företagsanpassade program och utbildningar

Exempel på vad vi gör

Program för chefer, ledningsgrupper

och HR:

– HR Management (öppet program)
– Ledarcoaching
– Ledarprogram
– Ledningsgruppsutveckling

Utbildningar, workshops och föreläsningar t ex:
– Arbetsrätt
– Arbetsmiljö

– Förändringsledning
– HR Transformation
– Mellanchefens utmaningar

Program för chefer, ledningsgrupper & HR

Vi erbjuder ett affärsstrategiskt HR Managementprogram till dig som har en ledande HR-roll. Programmet vägleder dig i att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla och använda såväl din egen som ditt HR-teams fulla potential för att bli en ännu bättre affärsstrategisk partner till VD och ledning.Läs mer om HR Managementprogrammet


Bli trygg och stärkt i din chefsroll! Vi erbjuder företagsinterna och verksamhetsnära ledarprogram för chefer med chefens uppdrag i fokus. Att vara chef är både givande och utmanande. Våra företagsinterna program ger dig som chef och er organisation det som krävs för att du ska kunna lyckas som chef och ledare.Läs mer om ledarskap för chefer

En väg till utveckling och förändring! Vi erbjuder coaching och mentorskap för att du ska utvecklas mot din fulla potential. Vi coachar dig som är VD, chef, projektledare eller har en ledande HR-roll och vill bli tryggare i ditt ledarskap. Våra coachningsprogram utgår alltid från dig, ditt uppdrag och vad du vill uppnå.Läs mer om coaching


Vi erbjuder företagsinterna och verksamhetsnära program för ledningsgruppsutveckling där ledningens sammanlagda potential är i fokus. En framgångsrik ledningsgrupp kan lyfta blicken, vara innovativ, ifrågasätta, ha ett helhetsperspektiv och har en stor trygghet och tillit till varandra. Ibland kan ledningsgrupper behöva stöd för sin utvecklingsprocess.


Läs mer om utveckling för ledningsgrupper

Sofia Linnarsson Senior Leadership and HR Adviser at AGERA HR

Erfaren utbildningsledare

Osäker på vilket program som passar dig eller eran verskamhet? Är ni nyfikna på en skräddarsydd workshop eller föreläsning? Kontakta mig, så kan jag berätta mer.

Sofia Linnarsson

Senior Leadership & HR Adviser

sofia.linnarsson@agerahr.se
070-660 11 07

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy