HR MANAGEMENT

HR MANAGEMENTROGRAM

Bli en affärsstrategisk HR-partner

HR Managementprogrammet bygger på upplevelsebaserat lärande med olika metoder och inslag t ex föreläsningar, diskussioner, reflektion, erfarenhetsutbyte och handledning.

Öppen utbildning

– Anmäl dig idag!

Start 18 jan

Få de bästa förutsättningarna

HR förändras – de administrativa och operativa arbetsuppgifterna minskar medan de värdeskapande, affärsnära och strategiska arbetsuppgifterna ökar och är direkt kritiska för verksamheten.

Vi har tagit fram ett HR Managementprogram för att ge dig de bästa förutsättningarna för att utveckla och använda såväl din egen som ditt HR-teams fulla potential för att bli en ännu bättre affärsstrategisk partner till VD och ledning.


Vi på AGERA HR tror att alla människor kan utvecklas och prestera bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation med engagerade chefer som agerar. Därför erbjuder vi ett affärsstrategiskt HR Managementprogram till dig som har en ledande HR-roll. Programmet vägleder dig i att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla och använda såväl din egen som din verksamhets fulla potential för att bli en ännu bättre affärsstrategisk partner till VD och ledning.

Vad du får av oss

Unikt med programmet är att vi arbetar med din egen organisations HR-strategi och HR-transformation. HR Management är din arena med stöd och vägledning, ny kunskap, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte med andra erfarna HR-chefer. Inte minst får du stöd och mentorskap av våra seniora utbildningsledare med lång erfarenhet och gedigen HR-kompetens. HR Management ger dig förutsättningar och metoder för ditt viktiga strategiska HR-arbete.


Programmet bygger på upplevelsebaserat lärande med olika metoder och inslag, så som föreläsning, gruppdiskussioner, reflektion, erfarenhetsutbyte, handledning samt besök av chefer och omvärldsspanare.

Programmets olika delar

  • Utveckling på 3 nivåer: individ, team och organisation
  • Omvärldsbevakning, teorier, modeller och verktyg
  • Fokus på din organisations utvecklings- och förändringsarbete under programmet
  • Individuell coachning
  • Handledning i grupp med andra deltagare för reflektion och nya perspektiv

Praktisk information

NIVÅ: HR-chef, HR Business Partner och motsvarande som arbetar i ledningsgrupp
KURSFORM: Totalt 9 dagar under 6 månader
– 7 kursdagar: 3 moduler (3+2+2 dagar) i Storstockholm
– 3 individcoachning á 1,5 tim (I Storstockholm eller digitalt)
– 3 gruppcoaching á 3 tim (I Storstockholm eller digitalt)
– Eget förändringsarbete i den egna organisationen
DATUM: Modul 1: 18–20 jan. 2022, Modul 2: 16–17 mars 2022, Modul 3: 4–5 maj 2022
PRIS: 62 000 kr (moms, resor, kost och logi tillkommer)


Välkommen att anmäla dig till nästa tillfälle redan idag! Kontakta Sofia:

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Sofia Linnarsson, Senior Leadership and HR Adviser

Expert på ledarskap & HR

Är du nyfiken på HR Management?Kontakta mig, så kan jag berättar mer.

Sofia Linnarsson

Senior Leadership & HR Adviser

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig 

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina kontaktuppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy