MÅNGFALD & INKLUDERING

HR PROJEKT > MÅNGFALD & INKLUDERING

Mångfald & inkludering är viktigt för er tillväxt

Att arbeta med inkludering handlar dels om att följa diskrimineringslagen och dels om att ta tillvara på fördelarna med mångfald på din arbetsplatsen.

Främja mångfald och inkludering på er arbetsplats

Mångfald och inkludering är affärskritiskt. Mångfald gör att grupper blir mer innovativa och kreativa, samt ökar organisationens trovärdighet i relation till omvärlden. Inkludering ger trygghet, gemenskap och tar tillvara kompetens. Därför erbjuder vi företagsinterna och verksamhetsnära program och workshoppar för mångfald och inkludering. 

Innehåll

AGERA HRs upplägg för mångfald och inkludering tar avstamp i de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning


Större mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna är nödvändigt men inte tillräckligt för att uppnå de positiva effekterna. Mångfald betyder att fler perspektiv förs in i organisationen, vilket kan utmana rådande normer och skapa fler konflikter och missförstånd. För att uppnå de goda effekterna av mångfalden, måste kulturen präglas av inkludering. Sann inkludering betyder att skapa en kultur av psykologisk trygghet där varje individ uppskattas för det den är. Det innebär att medarbetarna känner sig trygga med att uttrycka sig, bidra med idéer, erkänna misstag, och våga fråga och ifrågasätta - utan att vara rädda för hur det kan mottas av andra.


Därför fokuserar AGERA HRs upplägg på att skapa medvetenhet, öppenhet och psykologisk trygghet i vårt upplägg. Vi varvar teoretiska pass med upplevelsebaserat lärande. Hjärnforskningen hjälper oss att förstå hur hjärnans inbyggda funktioner gör oss skeptiska mot olikheter, men också hur vi kan lära oss hantera det. De upplevelsebaserade övningarna gör att vi ökar förståelsen för våra egna och andras värderingssystem och hur våra ”blinda fläckar” ser ut. Enligt en rapport* är det sex delar som är viktigt för att lyckas med inkludering: tro på att mångfald berikar, mod att erkänna egna svagheter, medvetenhet om sina egna fördomar, nyfikenhet på andras åsikter, kulturell intelligens och öppet klimat.

Upplägg

Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. Upplägget kan variera från kortare workshoppar för arbetsgrupper, till längre program. Denna workshop kan med fördel kombineras med workshoppar i Kulturell kompetens och Skapa en feedback-kultur.


Boka kostnadsfri rådgvining! Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Senior HR Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & SENIOR HR ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy