LEDARPROGRAM

LEDARPROGRAM

Få verktyg och bli stärkt i din chefsroll

Ledarskap är ett hantverk som utvecklas utifrån dig, ditt sammanhang och ditt uppdrag. Få verktyg och insikter för hur du sätter mål och skapar delaktighet, även på distans.

Konsten att vara chef, ledare och arbetsgivare

Att vara chef är både givande och utmanande. Ledarskap kräver också kunskap och praktisk förmåga. Det förväntas att du motiverar, skapar förutsättningar, kan leda mot uppsatta mål, utvecklar och får ut maximalt av en grupp. En förutsättning för att lyckas som chef, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna betraktar dig som en trovärdig och kompetent ledare. Ett bra ledarskap handlar till stor del om att bygga förtroende genom att möta dina medarbetare med respekt. Våra företagsinterna program ger dig som chef och er organisation det som krävs för att du ska kunna lyckas som chef och ledare.


Vi på AGERA HR tror att alla människor kan utvecklas och prestera bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation med engagerade ledare som agerar.

Därför erbjuder vi företagsinterna och verksamhetsnära ledarprogram för chefer med chefens uppdrag i fokus.

Vad du får av oss

Vi skapar alla våra ledarprogram utifrån er organisations behov, er värdegrund, er ledaridé och er verksamhet. Ni stärks tillsammans, får ett gemensamt språk och utbyter erfarenheter. Det är ert gemensamma ledarskap som ska ta er verksamhet till nästa nivå. I våra ledarprogram får du utforska och utveckla ditt ledarskap individuellt och tillsammans med chefskollegor.


Under programmet går vi igenom teorier, verktyg och modeller – men främst arbetar vi med dialog och reflektion om dina ledar- och verksamhetssituationer, det du står inför och det som är relevant och viktigt för dig.

Efter programmet har du fått

  • Förståelse för chefsrollen och ledarskapets innebörd
  • Insikt i vad som krävs för att kunna möta medarbetarnas och verksamhetens behov
  • Kan du anpassa ditt ledarskap och fått ökad handlingsförmåga
  • Blivit mer medveten om de egna ledarskapsförmågorna och utvecklingsbehov i chefsrollen
  • Ökat din förmåga att axla arbetsgivarperspektivet och känna dig trygg i detta
  • Har du verktyg för delaktighet och medskapande
  • Utvecklat ett närvarande ledarskap, även på distans
  • Balansera och hantera både strategiska och operativa frågor

Praktisk information

KURSFORM: Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. 

PRIS: Enlig offert


Få ett skräddarsytt upplägg efter just din verksamhet! Kontakta Sofia:

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Sofia Linnarsson, Senior Leadership and HR Adviser

Expert på ledarskap & HR

Nyfiken på Ledarprogrammet? Vi skräddarsyr ett upplägg efter just er organisation. Kontakta mig, så kan jag berätta mer!

Sofia Linnarsson

Senior Leadership & HR Adviser

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig 

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina kontaktuppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy