LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Få en framgångsrik
ledningsgrupp

Vårt program Ledningsgruppsutveckling fokuserar på att skapa bättre samarbete, ta tillvara allas kompetens och utveckla den gemensamma styrningen och ledningen.

Enda sättet är framåt

Utveckla ledningsgruppen och få ut mer av ert uppdrag! Genomför ett program för er där ledningens sammanlagda potential är i fokus. Arbetet inleds med en nuläges- och GAP-analys och därefter skräddarsys programmet tillsammans med er utifrån era behov.


Vi på AGERA HR tror att alla människor kan utvecklas och prestera bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation med engagerade ledare som agerar. Därför erbjuder vi företagsinterna och verksamhetsnära program för ledningsgruppsutveckling där ledningens sammanlagda potential är i fokus.


Ledningsgruppen har ett mycket särskilt och viktigt uppdrag – att vara organisationens samlade kraft med en central roll för styrning och ledning. En framgångsrik ledningsgrupp kan lyfta blicken, vara innovativ, ifrågasätta, ha ett helhetsperspektiv och har en stor trygghet och tillit till varandra. Ibland kan ledningsgrupper behöva stöd för sin utvecklingsprocess.

Vad du får av oss

Vi tror att en kultur som präglas av samarbete, arbetsglädje och resultat kräver ett engagerat och coachande ledarskap. Vi tror också att ledarskap är ett samspel som behöver anpassas för att kunna skapa rätt förutsättningar för såväl medarbetare och chef som för verksamheten i sin helhet.


Ledarskap är ett hantverk som utvecklas utifrån dig, ditt sammanhang och ditt uppdrag. Ledarskapet börjar i ledningsgruppen som har en mycket viktig roll för företagskulturen. En väl fungerande ledningsgrupp behöver ha en god kommunikation, trygga relationer och förmågan att balansera det operativa med det strategiska. Inte minst behöver gruppen kunna samordna flera verksamhetsperspektiv och med helhetssyn.

I en framgångsrik ledningsgrupp finns samsyn om:

  • Syftet med ledningsgruppen
  • Ledningsgruppens uppdrag och att det är tydligt och väl förankrat

  • När ledningsgruppen har uppfyllt förväntningarna som finns på dem

  • Vilket värde ledningsgruppen skapar för alla som berörs av verksamheten

Praktisk information

KURSFORM: Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. Arbetet inleds med en nuläges- och GAP-analys och därefter beslutas om upplägg och tidplan.

PRIS: Enlig offert


Få ett skräddarsytt upplägg efter just din verksamhet! Kontakta Sofia:

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Sofia Linnarsson, Senior Leadership and HR Adviser

Expert på ledarskap & HR

Behöver ni ta ett nytt grepp om ert ledningsgruppsarbete? Vi skräddarsyr ett upplägg efter just er organisation. Kontakta mig, så kan jag berätta mer!

Sofia Linnarsson

Senior Leadership & HR Adviser

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig 

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina kontaktuppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy