Hem

AGERA ADVISER HR SVERIGE AB

Konsultverksamhet inom HR & Organisation


Varför våra kunder väljer oss?


Vi stöttar våra kunder med HR-karta och HR-kompass i allt från att säkerställa lagar, avtal,

HR-processer, HR-policys, arbetsmiljö, rekrytering till ledarskap och organisationsfrågor !


I längre uppdrag ingår en servicetjänst i form av en kostnadsfri rapport -

Adviser HR-audit - som ger en nulägesanalys av HR-funktionen samt förslag

på förbättringsområden med prioriteringar utifrån kundens verksamhet.


HR Projekt & Punktinsatser

 

 • Strategisk HR
 • Operativ HR
 • Vägleder och utvecklar HR
 • HR-processer & policys
 • Lagar, avtal & arbetsrätt
 • Lön & pension
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling
 • HR- & Chefscoaching
 • Rekrytering

 

 

HR Interimslösningar


 • HR Direktör
 • HR Chef
 • HR Business Partner
 • HR Generalist
 • HR Specialist
 • HR Administratör
 • Extern Rekryteringsfunktion


Utveckla - Behålla - Förebygga


 • Talent Management
 • Utveckla chefer & medarbetare
 • Kompetenskartläggning
 • Successionsplanering
 • Arbetsmiljö - SAM
 • Förebygga organisatorisk stress
 • Tydliggöra ansvar och förväntningar
 • Hälsofrämjande Ledarskap
 • Facklig samverkan