OM AUGUST

Lär känna oss som arbetar här

August Pettersson

HR ADVISER

August Pettersson är en engagerad och driven personalvetare som arbetar brett med hela HR-området; allt från arbetsrätt, arbetsmiljö, fackliga förhandlingar, Comp & Ben till rekrytering, Onboarding och Employer Branding. Han arbetar obehindrat med att implementera, leda och följa upp HR-processer och är mån om att göra det på ett tydligt och lyhört sätt, så att alla känner sig inkluderade. August trivs med att arbeta nära de operativa delarna av verksamheten och kunna ge stöd och avlastning till chefer i HR-relaterade frågor. Han arbetar också med strategiska HR-frågor såsom organisations- och prestationsutveckling.


August har god erfarenhet av att vara ansvarig och leda olika HR-projekt framåt, både proaktivt och operativt framför allt inom kultur och värdering, ledarskapsutveckling och medarbetarnas hälsa. Egenskaper som beskriver honom är lösningsorienterad, strukturerad, initiativtagande, kommunikativ och social.


august.pettersson@agerahr.se

072-401 31 83

Vilket konsultbehov har ni?

Berätta för oss, så kan vi tillsammans titta på en passande lösning.