AGERA AKADEMIN

AGERA AKADEMIN

Behåll resurser och bli konkurrenskraftiga

Utveckla er inför morgondagens högt ställda krav! För att individer och verksamheter ska nå sin fulla potential erbjuder vi utbildningar för chefer, HR och projektgrupper.

Skapa morgondagens arbetsplats 

Ett sätt att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade chefer och medarbetare är att erbjuda möjlighet till kunskapsutveckling. Verksamheten kan t ex erbjuda utbildningar, workshops, kurser, föreläsningar eller en mentor som kan vägleda och agera bollplank i det dagliga arbetet. Att utveckla de anställdas kunskap och färdigheter leder till att både individen och organisationen har bättre förutsättningar att möta framtiden som ständigt är i förändring.


För att leda verksamheten framåt, uppnå mål och överträffa förväntningar behöver företagsledningen utvecklas både individuellt och i grupp. En viktig del är riktade program inom grupputveckling och individuell coachning. AGERA AKADEMIN erbjuder även företagsanpassade enstaka kurser inom t ex konfliktlösning, mångfald och inkludering, öka teamets effektivitet, förändringsledning och hybridledarskap.


Tillsammans med er verksamhet skapar vi rätt förutsättningar för chefer och medarbetare att utvecklas i en välmående, tydlig och hållbar organisation. Vi kan alltid anpassa våra program och utbildningar samt utföra dem där ni geografiskt önskar.


Våra HR Advisers skräddarsyr kompetensutvecklingsinsatser till er verksamhet. Då våra HR Adviser även har ett rådgivande och coachande förhållningssätt kan de även under pågående utbildningsinsats göra ytterligare anpassningar efter uppkomna frågeställningar och för dagen prioriterade områden inom ämnet.

Vad ni får av oss

Våra utbildningsledare är några av de mest erfarna och uppskattade utbildarna inom grupp- och individutveckling. De har mångårig erfarenhet av att arbeta både i HR- och chefsroller. 

Exempel på vad vi gör

Program för chefer, HR, arbets- och projektgrupper:

– Coachning
– Grupputveckling

Utbildningar, workshops och föreläsningar t ex:
– Arbetsrätt
– Arbetsmiljö

– Förändringsledning
– HR-transformation
– Mellanchefens utmaningar

Program för chefer, HR & arbetsgrupper

Grupputvecklingsprogrammet vänder sig till alla arbets- och projektgrupper. En framgångsrik arbetsgrupp får mer gjort på mindre tid, kan lyfta blicken, vara innovativ, ifrågasätta, ha ett helhetsperspektiv och har en stor trygghet och tillit till varandra. Ibland kan grupper behöva stöd för sin utvecklingsprocess.


Läs mer om utveckling för grupper


En väg till utveckling och förändring! Vi erbjuder coachning så att du kan få rätt förutsättningarna att utvecklas och nå din fulla potential. Coachningsprogrammet vänder sig till dig som är chef, ledare eller dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Vi utgår alltid från dig, ditt uppdrag och vad du vill uppnå.


Läs mer om individuell coachning


Urval av utbildningar,  workshops & föreläsningar vi erbjuder

Öka teamets effektivitet

Ta itu med de utmaningar som är mest kritiska för ert team. Få nya insikter och utveckla er inför morgondagen genom samtal som förbättrar deras resultat.


Läs mer om Teameffektivitet

Mångfald & inkludering

Det är en balansgång mellan att upprätthålla en säker arbetsplats och skapa en positiv och inkluderande arbetsplatskultur.


Läs mer om Mångfald och inkludering

Konfliktlösning

På arbetsplatsen uppstår konflikter med jämna mellanrum. Med rätt hantering av konflikter kan din verksamhet växa och stämningen förbättras.


Läs mer om Konfliktlösning

Förändringsledning

Genom att använda en effektiv förändringsledning kan organisationer snabbt anpassa sig till nya förändringar i marknaden och uppnår sina affärsmål.


Läs mer om Förändringsledning

Hybridledarskap

Få företagsinterna och verksamhetsnära ledarutvecklingsprogram för ledare med hybridteam. Utveckla dig inför morgondagens högt ställda krav! 


Läs mer om Hybridledarskap

Sofia Linnarsson Senior Leadership and HR Adviser at AGERA HR

Erfaren utbildningsledare

Osäker på vilket program som passar dig eller eran verksamhet? Är ni nyfikna på en skräddarsydd workshop eller föreläsning? Kontakta mig, så kan jag berätta mer.

Sofia Linnarsson

Senior Leadership & HR Adviser

sofia.linnarsson@agerahr.se
070-660 11 07

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy