HR PROJEKT

HR PROJEKT

Vi har heltäckande och effektiva HR-tjänster

Våra HR-konsulter ger er HR-stöd med punktinsatser, utredningar och projekt inom exempelvis personalfrågor, företagskultur och lönekartläggning.

Få expertstöd med nya eller befintliga HR-processer

Utifrån era behov tillsätter AGERA HR en HR-konsult som har den erfarenhet, specialistkompetens och personliga egenskaper som krävs för att utföra projektet. Vi utför dels projekt inom lagstadgade områden där konsulten avlastar HR-funktionen med till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), HR Compliance (efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och avtal) eller lönekartläggning och lönebildning.


AGERA HR går även in i projekt där HR-konsulten utvecklar, effektiviserar och implementerar HR-processer som stärker hela organisationen. Vi kan till exempel ta fram och implementera mål- och kompetensstrategier. En av våra styrkor är digitalisering i syfte att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra HR-processer. I alla HR-projekt som vi utför ingår en skriftlig slutrapport (HR Audit) som redovisar projektets resultat, samt våra rekommendationer och slutsatser, så att ni lättare kan nå era verksamhetsmål.

Få avlastning med projekt inom HR

Våra HR-konsulter är specialister inom olika HR-områden och är redo att hjälpa er direkt. AGERA HR löser era behov av externt HR-stöd enkelt, effektivt och med hög kvalitet!

Exempel på vad HR-konsulterna gör

Arbetsmiljö

Arbetsrätt

Digitalisering av HR-funktionen

Employer Branding

Förmåner och ersättningar

Implementering av HR-system

HR Audit

HR Compliance

Kompetensstrategi

Lönekartläggning

Lönerevision

Payroll Audit

Utveckling och effektivisering av HR-processer


Nyfiken på våra HR-tjänster eller önskar ni en offert? Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Senior HR Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och skapa resultat. Jag berätta gärna mer om hur vi kan bidra med externt HR-stöd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & SENIOR HR ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy

Läs mer om HR-tjänster vi erbjuder

Medarbetarundersökning

För att mäta medarbetares engagemang kan man använda en rad olika verktyg och metoder, inklusive enkäter, intervjuer och fokusgrupper.


Läs mer om Medarbetarundersökning

Mångfald & inkludering

Arbetet handlar om att både följa lagar och regler, men också att skapa en arbetsplats där varje individ känner sig inkluderad, respekterad och uppskattad.


Läs mer om Mångfald och inkludering

Arbetmiljö

Vi erbjuder en rad olika verktyg och tjänster för att skapa en bättre arbetsmiljö på er arbetsplats t ex utredningar, kartläggning och coachning.


Läs mer om Arbetsmiljö