HR PROJEKT

HR PROJEKT

Vi har heltäckande och effektiva HR-tjänster

Våra HR-konsulter ger er HR-stöd med punktinsatser, utredningar och projekt inom exempelvis arbetsmiljö, företagskultur och lönekartläggning.

Optimera er HR med hjälp av våra HR-tjänster

Utifrån era behov tillsätter AGERA HR en HR-konsult som har den erfarenhet, specialistkompetens och personliga egenskaper som krävs för att leverera på ert projekt. Vi utför projekt inom lagstadgade områden där konsulten avlastar HR-funktionen med till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), HR Compliance (efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och avtal) eller lönekartläggning och lönebildning. 


AGERA HR går även in i projekt där HR-konsulten utvecklar, effektiviserar och implementerar HR-processer eller tar fram olika HR-strategier som stärker hela organisationen.  En av våra styrkor är att digitalisera HR-processer i syfte att underlätta arbetsflöden, kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra. Alla HR-projekt avslutas med att kunden får en handlingsplan alternativ slutrapport och rekommendationer på fortsatt arbete.  

Få avlastning med projekt inom HR

Våra HR-konsulter är specialister inom olika HR-områden och är redo att hjälpa er direkt. AGERA HR löser era behov av externt HR-stöd enkelt, effektivt och med hög kvalitet! Anlita en HR-konsult som driver och genomför ert HR-projekt.


HR-konsulterna är också HR Advisers med ett rådgivande och coachande förhållningssätt, vilket innebär att de kommer informera, utveckla och ge förslag på åtgärder till er HR-funktion under genomförandet och efter projektets avslutande.

Exempel på vad HR-konsulterna gör

Arbetsmiljöutredning

Digitalisering av HR-funktionen

Employer Branding

Framtagande av arbetsmiljöhandbok inkl processer och policys

Förmåner och ersättningar

HR Audit

HR Compliance

Implementering av HR-system

Kompetensstrategi

Lönerevision

Lönekartläggning

Organisationsförändringar, såsom förvärv, fusioner, avveckling, neddragningar

Payroll Audit

Utveckling och effektivisering av HR-processer


Nyfiken på våra HR-tjänster eller önskar ni en offert? Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och skapa resultat. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så besvarar jag era frågor och ger råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy

Läs mer om HR-tjänster vi erbjuder

Medarbetarundersökning

För att mäta medarbetares engagemang kan man använda en rad olika verktyg och metoder, inklusive enkäter, intervjuer och fokusgrupper.


Läs mer om Medarbetarundersökning

Framtidens arbetsplats

Anpassa er arbetsplats till den nya verkligheten med en väl genomtänkt strategi. Vi hjälper er att skapa den bästa arbetsmiljön för framtidens utmaningar!


Läs mer om Framtidens arbetsplats

Arbetsmiljö

Vi erbjuder en rad olika verktyg och tjänster för att skapa en bättre arbetsmiljö på er arbetsplats t ex utredningar, kartläggning och coachning.


Läs mer om Arbetsmiljö