ORGANISATIONSPROJEKT

ORGANISATIONSPROJEKT

Få bättre effektivitet med organisationskonsult

Våra organisationskonsulter kan stötta er med att driva och genomföra HR-strategiska och organisationsutvecklande projekt i er verksamhet.

Låt organisationskonsulten arbeta med er organisation

AGERA HR är er trygga och effektiva HR-partner vid alla former av organisationsprojekt. Våra organisationskonsulter kan hjälpa er med organisationsutvecklande arbete inom allt från tillväxt, arbetsrätt, företagsförvärv och avveckling av verksamhet till att hantera komplexa transformationer. Ni bestämmer om ni vill ha HR-stöd genom hela eller delar av organisationsprojektet.


Konsulten arbetar med förändringsledning inom samtliga områden i er organisation och säkerställer att ni genomför alla viktiga steg för att lyckas med ert organisationsprojekt. Tillsammans med er går vi igenom vad ni vill uppnå med organisationsförändringen och de förutsättningar som kan påverka projektet. Organisationskonsulten agerar projektledare och driver projektet i enlighet med arbetsrättsliga lagar och ger er som kund viktiga rekommendationer, alternativa tillvägagångssätt för att nå bästa resultat och minimera risker.


Chefer behöver involveras i rätt tid och på rätt sätt, samt att medarbetare och fackliga motparter löpande behöver anpassad information. I våra projekt ingår alltid en tydlig kommunikationsplan för att förändringsarbetet ska kunna genomföras enligt er värdegrund och på ett så effektivt sätt som möjligt.

Anlita en organisationskonsult av oss!

Våra HR Advisers har ett rådgivande och coachande förhållningssätt. Med erfarenhet från flera olika branscher och gedigen kompetens, kan de snabbt sätta sig in i olika personalärenden och HR-frågor, och snabbt leverera en lösning.

Exempel på vad konsulterna gör

Avveckling av verksamhet

Digitalisering och förändrade arbetssätt

Företagsförvärv (M&A)

Förändringsledning

Krisledning

Kultur och värderingar

Mångfald och inkludering

Organisationsförändringar

Tillväxt

Transformation


Vill du veta mer eller önskar en offert? Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Jag berätta gärna mer om hur vi bidra med externt stöd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy

Läs mer om HR-tjänster vi erbjuder

Förändringsledning

En effektiv förändringsledning minskar risken för misslyckade projekt och kräver mindre resurser för att genomföra förändringar. Detta kan leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet och ökad lönsamhet.


Läs mer om Förändringsledning