REKRYTERING

REKRYTERING

Vi är experter på rekrytering inom HR

Vår rekryteringsmodell är kompetensbaserad och i kombination med search kan vi snabbt presentera kandidater som matchar er kravprofil.

Få stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen

Vi hjälper våra kunder med att rekrytera rätt personer inom HR; HR-experter som har gedigen kompetens, erfarenhet och de personliga egenskaper som efterfrågas. För att säkerställa att ni får rätt medarbetare tar vi fram och implementerar strategier och processer för serach och rekrytering.


Genom åren har vi byggt upp ett stort konsultnätverk och har kunskapen och erfarenheten som behövs för att det ska bli en bra matchning mellan kund och konsult. Vi rekryterar brett inom HR; allt från HR-chefer och HR Business Partners till specialister inom t ex arbetsrätt, företagsförvärv (M&A) och lönerevision.

Trygg expertis inom rekrytering

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering vilket gör att vi får en träffsäker och fördomsfri rekryteringsprocess och våra tester är baserade på den senaste vetenskapliga forskningen inom arbetspsykologi.


AGERA HR ett självklart val när det kommer till rekryteringsföretag i Stockholm!

Exempel på vad vi gör

Hela rekryteringsprocessen
Annonsering och urval

Arbetspsykologiska tester

Djupintervjuer

Referenstagning
Second Opinion

Excecutive Search


Vi hjälper er gärna att rekrytera inom HR. Kontakta Saga:
saga.douhan@agerahr.se
072-908 89 99

Rekrytera rätt kompetens

Genom att rekrytera kompetensbaserat ökar vi möjligheten att matcha rätt person med rätt jobb och får en process som är inkluderande och tidseffektiv. 


Rekryteringsgruppen väljer ut de kandidater som bäst uppfyller kriterierna vad det gäller formell bakgrund. De utvalda kandidaterna blir sedan kallade till intervju och får dessförinnan utföra två arbetspsykologiska tester och under själva intervjun besvara situationsbaserade frågor. Slutresultatet ger en tydlig bild av vilken eller vilka kandidater som har högst matchning gentemot önskad profil.

rekryterare lyssnar på utvald kandidat i rekryteringsprocessen
Saga Douhan Senior Recruiter and HR Adviser

Expert på rekrytering

Vi är experter på att searcha och rekrytera alla olika chefs-, HR- och specialistroller. Kontakta mig, så kan jag berätta mer!

Saga Douhan

Senior Recruiter & HR Adviser

saga.douhan@agerahr.se

072-908 89 99

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy