REKRYTERING

REKRYTERING

Experter på att rekrytera HR & chefer

Som konsultbolag har vi ett stort nätverk av olika HR- och chefspersoner. Det är en stor fördel när vi searchar fram kandidater utifrån er kravprofil.

Få stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen

Vi hjälper våra kunder med att rekrytera rätt personer inom HR; HR-experter som har gedigen kompetens, erfarenhet och de personliga egenskaper som efterfrågas. För att säkerställa att ni får rätt medarbetare tar vi fram och implementerar strategier och processer för serach och rekrytering.


Genom åren har vi byggt upp ett stort konsultnätverk och har kunskapen och erfarenheten som behövs för att det ska bli en bra matchning mellan kund och konsult. Vi rekryterar brett inom HR; allt från HR-chefer och HR Business Partners till specialister inom t ex arbetsrätt, företagsförvärv (M&A) och lönerevision.


Då våra HR Adviser inte bara är grymma på rekrytering utan även har ett rådgivande och coachande förhållningssätt är dem en bra partner att bolla kravprofil och kompetenskrav med, för att få bästa matchning med verksamhetens behov och kompetensstrategi.

Trygg expertis inom rekrytering

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering vilket gör att vi får en träffsäker och fördomsfri rekryteringsprocess och våra tester är baserade på den senaste vetenskapliga forskningen inom arbetspsykologi.


AGERA HR ett självklart val när det kommer till rekryteringspartner i Sverige!

Exempel på vad vi gör

Hela rekryteringen
Delar av rekryteringen
Arbetspsykologiska tester
Search
Djupintervjuer
Referenstagning
Second Opinion

Executive Search


Vi hjälper er gärna att rekrytera HR- och chefsroller. Kontakta Saga:

ulrika.strandsten@agerahr.se

070-568 99 99

Rekrytera rätt kompetens

Genom att rekrytera kompetensbaserat ökar vi möjligheten att matcha rätt person med rätt jobb och får en process som är inkluderande och tidseffektiv. 


Rekryteringsgruppen väljer ut de kandidater som bäst uppfyller kriterierna vad det gäller formell bakgrund. De utvalda kandidaterna blir sedan kallade till intervju och får dessförinnan utföra två arbetspsykologiska tester och under själva intervjun besvara situationsbaserade frågor. Slutresultatet ger en tydlig bild av vilken eller vilka kandidater som har högst matchning gentemot önskad profil.

Leende-affärs-kvinna-med-kollega

Frågor & svar om rekrytering

Vilka är fördelarna med att använda extern hjälp med rekrytering?

Genom att anlita oss på AGERA HR får du en rekryteringsprocess som är tidseffektiv, objektiv, inkluderande och professionell. Du får en kompetensbaserad rekryteringsprocess där valida och reliabla metoder används, samt garanteras att kandidaterna tas väl om hand av en engagerad och erfaren rekryteringsexpert. Dessutom har vi ett gediget HR-nätverk och kompletterar varje process med en omfattande search.

Hur mycket kostar det att få hjälp med rekrytering?

Att ta in externt rekryteringsstöd av AGERA HR kostar omkring tre månadslöner. Om ni ställer detta mot den interna tiden och därmed kostnad (samt förlorad arbetstid till andra kritiska uppgifter) en rekrytering tar, så är extern hjälp ett kostnadseffektivt alternativ. Om ni dessutom beaktar vad en felrekrytering kostar, så är det än mer prisvärt att anlita experter som säkerställer en kvalitativ process och därmed minimerar risken för felrekrytering.

Vad bör du tänka på innan du söker hjälp med rekrytering?

Se över nuvarande organisation och vilka kompetenser som finns internt. Om kompetensluckan inte kan täckas internt, så är det dags att ta kontakt. Vi på AGERA HR tar ansvar för hela processen, med ett konsultativt förhållningssätt.

Hur ser processen ut när du får hjälp med rekrytering?

Varje strukturerad och genomtänkt rekryteringsprocess börjar med en ordentligt upprättad kravprofil. Vi på AGERA HR intervjuar alltid HR/rekryterande chef tidigt i processen. Därefter strävar vi med hjälp av vårt stora nätverk i kombination med searchmetoder mot att kvalificerade kandidater ansöker. Med kundens på förhand valda kompetenser som grund ser vi till att enbart kandidater med hög matchning går vidare. Vi använder oss av ett kompetensbaserat ramverk med allt från arbetspsykologiska tester till situationsbaserat frågebatteri (och i förekommande fall case). Rekryterande kund kan förvänta sig toppkandidater som uppfyller kraven på såväl kvalifikationer som kompetens. Sen är det upp till rekryterande chef att välja ut sin nya stjärna bland guldkornen.

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Experter på rekrytering

Vi är expert på att searcha och rekrytera alla olika chefs-, HR- och specialistroller. Kontakta mig, så kan jag berätta mer!

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

ulrika.strandsten@agerahr.se

070-568 99 99

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy