HR TIMBANK

HR TIMBANK

Anlita oss för snabb & flexibel HR-rådgivning!

Med tjänsten HR Timbank har ni alltid tillgång till personlig HR-rådgivning. Ni avropar HR-stödet när ni behöver vägledning och svar på personal- och organisationsfrågor.

En uppskattad HR-tjänst

HR Timbank är ett kostnadseffektivt, personligt och mycket flexibelt HR-stöd, anpassad efter ditt och verksamhetens behov. Ni tecknar ett avtal på 25, 50 eller 100 timmar som ni avropar under ett år när ni behöver. Ert företag blir tilldelad en egen HR-konsult som har en bred generell HR-kompetens och hanterar både operativ och strategisk HR. HR-konsulten sätter sig in i er organisation och vi börjar med ett uppstartsmöte där vi säkrar upp att vi har nödvändig information om er verksamhet samt planerar in eventuella aktiviteter – sen är vi igång!

Det här är HR Timbank

Tjänsten HR Timbank är mycket uppskattad av start-up bolag och mindre företag som inte har en egen HR-ansvarig och som behöver HR-stöd då och då inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, uppsägning, utredning av kränkande särbehandlingar, MBL och LAS eller annan specialistkompetens inom HR.


HR Timbank används även av större företag som har en HR-funktion, men som från tid till annan behöver kapa arbetstoppar eller vill ha en specifik konsult för planerade konsultinsatser under året.


Genom att fylla på ett större antal timmar i er timbank (100–500 timmar) kan tjänsten även ersätta en deltidsanställd HR-roll, där vi planerar in halvdagar/heldagar på plats hos er och/eller på distans vilket blir både kostnadseffektivt och flexibelt för er.

Exempel på punktinsatser och projekt ni kan använda HR Timbank till

Arbetsmiljöfrågor (t ex utredningar, lagkrav, policys, SAM)

Rådgivning arbetsrätt

Löpande operativt HR-arbete

Rådgivning till ledning och chefer
Planering av strategiskt HR-arbete

Arbetsrätt och facklig förhandling

Ta fram HR-processer

Personalhandbok

HR Compliance, följa lagar och avtal

Turordningsregler LAS
Återkommande årligt personalarbete

Ersättning och förmåner
Aktiva åtgärder mot diskriminering

Hjälp vid uppsägning
Kompetensstrategier

Organisationsanpassningar

Lönekartläggning


Vill du veta mer eller önskar en offert? Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Senior HR Adviser at AGERA HR

Nyfiken på vår HR Timbank?

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med HR och organisation. Därför vet vi att det ibland behövs snabba punktinsatser och då är HR Timbank ett utmärkt sätt att lösa HR-frågor som är extra viktiga och extra bråttom.

Kontakta mig, så berättar jag mer!

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & SENIOR HR ADVISER

ulrika.strandsten@agerahr.se

070-568 99 99

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy