HR TIMBANK

HR TIMBANK

Få snabb & flexibel HR-rådgivning och stöd på timme!

Med tjänsten HR Timbank får ni kontinuerlig tillgång till HR-rådgivning i era HR-aktiviteter. Ni kan välja ett avtal med 10, 25, 50 eller 100 timmar, att använda under ca 1 år.

HR-rådgivning när du behöver

HR Timbank är ett kostnadseffektivt, professionellt och mycket flexibelt HR-stöd, anpassat efter ditt och verksamhetens behov. Ni tecknar ett avtal på 10, 25, 50 eller 100 timmar som ni avropar under ett år när ni behöver det. Ert företag får tillgång till en egen HR-konsult som har en bred HR-kompetens och hanterar både operativ och strategisk HR. Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi lär känna varandra, säkerställer att AGERA HR har relevant information om er verksamhet och planerar in eventuella aktiviteter – sen är vi igång!

Det här är HR Timbank

Tjänsten HR Timbank är mycket uppskattad av tillväxt bolag och mindre företag som inte har en egen HR-ansvarig och som behöver HR-stöd då och då inom t ex arbetsrätt, systematisk arbetsmiljö, uppsägning, diskriminering och utredning av kränkande särbehandlingar eller annan specialistkompetens inom HR. 


HR Timbank används även av större företag som har en HR-funktion, men som från tid till annan behöver kapa arbetstoppar eller vill ha en specifik konsult för planerade HR-insatser under året.  


Genom att fylla på ett större antal timmar i er timbank (100–500 timmar) kan tjänsten även ersätta en deltidsanställd HR-roll, där vi planerar in halvdagar/heldagar på plats hos er eller på distans vilket blir både kostnadseffektivt och flexibelt för er. 


Våra HR Advisers har ett rådgivande och coachande förhållningssätt. Med erfarenhet från flera olika branscher och gedigen kompetens, kan de snabbt sätta sig in i olika personalärenden och HR-frågor, och snabbt leverera en lösning.

Exempel på punktinsatser och projekt ni kan använda HR Timbank till

Arbetsmiljö (t ex utredningar, lagkrav, policys och SAM) 

Arbetsrätt och facklig samverkan  

Digitalisering av HR-processer  
Ersättning och förmåner  
Förändrings- och krisledning 

Kompetensstrategi och bemanning  
Löpande operativt HR-arbete  
Rådgivning till ledning och chefer  
Strategiskt HR-arbete 

Ta fram HR-processer och policys  

HR Compliance, följa lagar och avtal 

Återkommande årligt personalarbete 

Aktiva åtgärder mot diskriminering 

Rekrytering 

Organisationsanpassningar, neddragning, avveckling eller omorganisation  

Förvärv  

Lönekartläggning  

Turordningsregler LAS 

Personalärenden och hjälp vid uppsägning 


Vill du veta mer eller önskar en offert? Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

citattecken

För oss fungerar tjänsten HR Timbank alldeles utmärkt som HR-tjänst, vissa månader behöver vi använda fler timmar och andra månader mindre, skönt att veta att vi har timmar att nyttja i banken och enkelt att fylla på med fler timmar om det finns behov.

MARIE LAVÉN

VD, BIOFOOD

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Nyfiken på vår HR Timbank?

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med HR och organisationsutveckling. Därför vet vi att det ibland behövs snabba punktinsatser och då är HR Timbank ett utmärkt sätt att lösa HR-frågor som är extra viktiga och extra bråttom. Kontakta mig, så kan jag berätta mer!

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

ulrika.strandsten@agerahr.se

070-568 99 99

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy