OM SOFIA

Lär känna oss som arbetar här

Sofia Linnarsson

SENIOR LEADERSHIP & HR ADVISER

Sofia Linnarsson har över 20 års erfarenhet i roller som Ledar- och organisationskonsult samt chef inom HR och är van att snabbt sätta sig in i olika verksamheter och kulturer. Sofia är ansvarig för våra utbildningsprogram på AGERA HR. Hon har lång erfarenhet av förändringsledning, ledarskap, kulturförändring och digitalt lärande.


Hennes pedagogiska förmåga märks väl när hon utbildar, coachar och processleder och en av hennes styrkor är att hon får människor att växa både individuellt och i sin arbetsroll. Som person är Sofia nyfiken, lyhörd, engagerad och handlingskraftig. Hennes passion är att utveckla människor och organisationer där hon skapar konkreta resultat med stor delaktighet.


sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Vad vill ni uppnå med er verksamhet?

Berätta för oss, så kan vi tillsammans titta på en passande lösning.