OM ULRIKA

Lär känna oss som arbetar här

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Ulrika Strandsten är en erfaren ledare inom verksamhetsutveckling, med fokus på HR, affärer och ledarskap. Genom sina 30 års erfarenhet som chef och projektledare, varav hälften som HR- och organisationskonsult, grundade hon 2018 konsultbolaget AGERA HR. Som VD på AGERA HR leder hon skicklig sin grupp av HR-konsulter för att skapa välmående och hållbara organisationer. Ulrika lyssnar noggrant på kundernas behov för att matcha dem med rätt konsultexpertis, oavsett om det gäller interimslösningar, organisationsförändringar eller ledningsgruppsutveckling.


Med Ulrikas expertis gör hon och hennes team verklig skillnad för sina kunder och levererar mervärden utöver förväntan!


ulrika.strandsten@agerahr.se

070-568 99 99

Vad vill du uppnå med din verksamhet?

Berätta för oss, så kan vi tillsammans titta på en passande lösning.