MÅNGFALD & INKLUDERING

AGERA AKADEMIN > MÅNGFALD & INKLUDERING

Mångfald & inkludering är viktigt för er tillväxt

Mångfald och inkludering ökar innovationen och tryggheten på arbetsplatsen. AGERA HR arbetar för att främja konkurrenskraften och effektiviteten genom inkludering.

Främja mångfald och inkludering på er arbetsplats

Genom mångfald och inkludering blir organisationen mer innovativ, kreativ, och konkurrenskraftig. Mångfald och inkludering är affärskritiskt. Inkludering ger trygghet, gemenskap och tar tillvara flera kompetenser, vilket stärker er organisation och varumärke. Därför hjälper vi gärna till i ert mångfaldsarbete.

Innehåll

Genom att ha en organisationsstruktur och företagsvärderingar som främjar mångfald och inkludering, blir organisationen mer innovativ, effektiv och konkurrenskraftig. Men för att mångfaldsarbetet ska lyckas måste det vara strukturerat samt att hänsyn och respekt ska finnas för olikheter såsom kön, religion och landskultur. Mångfald betyder att fler perspektiv förs in i en organisation, vilket kan utmana rådande normer och skapa fler konflikter och missförstånd. För att uppnå de goda effekterna av mångfalden, måste kulturen präglas av inkludering. Sann inkludering betyder att skapa en kultur av psykologisk trygghet där varje individ uppskattas för det den är. Det innebär att medarbetarna känner sig trygga med att uttrycka sig, bidra med idéer, erkänna misstag, och våga fråga och ifrågasätta utan att vara rädda för hur det kan mottas av andra. 

 

Därför fokuserar AGERA HRs upplägg på att skapa medvetenhet, öppenhet och psykologisk trygghet i vårt upplägg. Vi varvar teoretiska pass med upplevelsebaserat lärande. Hjärnforskningen hjälper oss att förstå hur hjärnans inbyggda funktioner gör oss skeptiska mot olikheter, men också hur vi kan lära oss hantera det. De upplevelsebaserade övningarna gör att vi ökar förståelsen för våra egna och andras värderingssystem och hur våra ”blinda fläckar” ser ut. Enligt en rapport* är det sex delar som är viktigt för att lyckas med inkludering: tro på att mångfald berikar, mod att erkänna egna svagheter, medvetenhet om sina egna fördomar, nyfikenhet på andras åsikter, kulturell intelligens och öppet klimat. 


*Deloittes rapport ”The diversity and inclusion revolution”.

Upplägg

Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. Upplägget kan variera från kortare workshoppar för arbetsgrupper, till längre program. Denna workshop kan med fördel kombineras med workshoppar i Kulturell kompetens och Skapa en feedback-kultur.


Kontakta oss för rådgivning:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Sofia Linnarsson, Senior Leadership and HR Adviser

Expert på ledarskap & HR

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Sofia Linnarsson

SENIOR LEADERSHIP & HR ADVISER

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy