ÖKA TEAMETS EFFEKTIVITET

AGERA AKADEMIN > ÖKA TEAMETS EFFEKTIVITET

Öka teamets effektivitet - förbättra arbetsglädjen

Ta itu med de utmaningar som är mest kritiska för ert team. Få nya insikter och utveckla er inför morgondagen genom samtal som förbättrar deras resultat – idag.

Förbättre teamets effektivitet på arbetsplatsen

Vi hjälper er att öka teamets effektivitet. Att arbeta med gruppen/teamets utveckling är något av det mest lönsamma och belönande ni kan göra. Teamutveckling kan se väldigt olika ut, gemensamt är att strävan att förbättra effektiviteten och arbetsglädjen. Vi på AGERA HR tror att alla individer utvecklas och presterar bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation – med engagerade chefer som agerar.

Nycklar för att effektivisera team

När man tänker och pratar om effektivitet i organisationer utgår man oftast från sakfrågor och/eller från individperspektivet. Frågorna om effektivitet handlar ofta om hur effektivisera flöden, processer etcetera och/eller hur utveckla de enskilda medarbetarna till att bli mer effektiva och kompetenta.

 

Det är inget fel med det, men en stor del av resultatet i organisationerna skapas genom samarbete mellan individer, vilket gör kvaliteten i samarbetet till det verkliga måttet på hur effektivt ett team kan bli.

Innehåll

Upplägget utgår från att skapa en plattform av tillit och psykologisk trygghet. Ofta vet ett team vad som fungerar och vad som inte fungerar, men först när en tillräcklig tillitsnivå uppnåtts kan samarbetsfrågor adresseras.


Vi faciliterar diskussionen så att den basala tilliten uppstår, vilket gör att samarbetsfrågorna kan lösas direkt. En lika viktig del i processen är att teamet får nycklar med sig för att kunna fortsätta utvecklas tillsammans. Dessa nycklar handlar om att förstå sitt eget bidrag till teamet, att kunna hantera olikheter i teamet, och att förstå hur teamets styrkor och svagheter ser ut.  


Teamutveckling kan med fördel kombineras med coachning av ledaren, så att ledaren kan fortsätta leda förbättringsarbetet.

Upplägg

Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov.


Boka kostnadsfri rådgvining! Kontakta Sofia:

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07


Sofia Linnarsson, Senior Leadership and HR Adviser

Expert på ledarskap & HR

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Sofia Linnarsson

SENIOR LEADERSHIP & HR ADVISER

sofia.linnarsson@agerahr.se

070-660 11 07

Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy