ARBETSMILJÖ

HR PROJEKT > ARBETSMILJÖ

Förbättra er arbetsmiljö – anlita en HR-konsult

Få verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö på er arbetsplats. Vi ger företag stöd och kunskap för ett projekt eller punktinsats inom arbetsmiljö.

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och spänner över hela verksamheten. För att det ska fungera bra är det viktigt att det sker systematiskt och följs upp regelbundet.

Ett bra arbetsmiljöarbete ger rätt förutsättningar för medarbetarna och verksamheten samt är en konkurrensfaktor gällande att behålla och attrahera kompetens. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten, inte något vid sidan om som lyfts lite då och då. Lagstiftningen inom området är tydlig med att alla arbetsplatser ska vara trygga och säkra samt fria från trakasserier och diskriminering.

 

Vi har specialistkompetens inom arbetsmiljö och stor erfarenhet av hur man bygger in arbetsmiljöarbetet i vardagen där alla ser sin roll. Vår uppgift är att förenkla ert arbetsmiljöarbete, så att det blir begriplig och lätt att hantera. Enkelt förklarat ser vi till att ni har ett fungerande system som möter de krav som lagstiftningen ställer och som ger ert företag en bra grund att utvecklas på.


Arbetsmiljö delas upp i fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Det första området handlar om att säkra arbetsplatsen och förebygga arbetsskador och tillbud. Det andra och tredje området handlar om ledning, styrning, stöd, ansvar, roller och samarbete. Vi stödjer er genom hela arbetsmiljöområdet och ser till att det systematiska arbetet går i linje med ert företags värderingar, varumärke och verksamhet.  

Vad ni kan få hjälp med

  • Översyn av nuvarande arbetsmiljöarbete, processer och policys
  • Utredningar inom diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
  • Få kontroll över vilken lagstiftning ni behöver uppfylla
  • Bygga ett arbetsmiljösystem
  • Skapa rutiner och policys
  • Genomföra undersökningar, kartläggningar, mätningar och bedömningar
  • Framtagande av handlingsplaner
  • Utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare inom arbetsmiljöområdet
  • Bistå er när arbetsmiljöverket har ställt krav på er verksamhet
  • Ge er rådgivande HR-stöd

Så här arbetar vi tillsammans

Beroende på om ni önskar stöd i hela eller delar av ert arbetsmiljöarbete, så kan vi bidra på olika sätt. Vi börjar med att identifiera ert behov och tar därefter fram en projektplan tillsammans med er. Beroende på typ av insats som behövs, så får ni tillgång till en egen HR-konsult och/eller ett team av HR-experter. Vi har gedigen HR- och arbetsmiljökompetens och kan leda er genom HR-projektet och genomföra ert arbetsmiljöarbete effektivt och kvalitativt.


Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en bättre arbetsmiljö! Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy