MEDARBETARUNDERSÖKNING

HR PROJEKT > MEDARBETARUNDERSÖKNING

Medarbetarundersökning

– en outnyttjad resurs

Mät dina medarbetares engagemang för att bättre förstå dina anställda och hur du kan utveckla organisationen. På så sätt bli ni konkurrenskraftiga.

Så lyckas ni med er medarbetarundersökning

Känner ni igen er?

  • Stora resurser läggs på att genomföra och analysera medarbetarundersökningar.
  • Förbättringsåtgärderna ger litet eller inget resultat.
  • Samma förbättringsområden återkommer år efter år.
  • Cheferna saknar stöd eller kompetens för att genomföra åtgärderna.
  • Inga åtgärder tas där chefen inte fungerar i sin roll.


Vi på AGERA HR tror att alla individer utvecklas och presterar bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation med engagerade ledare som agerar. Därför erbjuder vi ett strukturerat sätt att arbeta med medarbetarundersökningen för att få ut mer värde ur den.

Bakgrund

Många organisationer gör årliga medarbetarundersökningar, bl a som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. När undersökningen är genomförd och analyserna gjorda, återstår att hitta åtgärder som ska leda till förbättringar. Ofta får chefen resultatet och analysen för sin grupp, för att tillsammans med gruppen hitta lämpliga åtgärder.


Vår erfarenhet är förbättringsåtgärderna inte matchar de resurser som läggs ned i mätning och analys. De svårigheter som infinner sig är flera; klimatet och den psykologiska tryggheten i gruppen omöjliggör öppenhet, varför det ofta blir ”kosmetiska” åtgärder. Det kan också vara chefens egna begränsningar som gör att det inte går att hitta förbättringar. Det finns forskning som visar att medarbetarundersökningar ibland används som chefsbetyg, så att chefen upplever sitt uppdrag som att hålla medarbetaren på gott humör. Detta leder till en negativ spiral, där chefer undviker att ta impopulära beslut, och därmed inte tar sitt ansvar att utveckla verksamheten.


Vad kan du göra i stället? Vi på AGERA HR erbjuder ett strukturerat stöd för organisationen, som tar vid när medarbetarundersökningen och analysen är genomförd. Vi arbetar i nära samarbete med chef och medarbetargrupp, för att på allvar lyfta och bearbeta de områden som behöver förbättras. Vi erbjuder HR-stöd för verklig förändringoch förbättring.

Upplägg

Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. Arbetet inleds med en nuläges- och GAP-analys och därefter beslutas om upplägg och tidplan.


Boka kostnadsfri rådgivning! Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy