ARBETSPLATSENS FÖRÄNDRINGSRESA

HR PROJEKT > ARBETSPLATSENS FÖRÄNDRINGSRESA

Förändringsresan på arbetsplatsen

Anpassa er arbetsplats till den nya verkligheten med en väl genomtänkt strategi. Vi hjälper er att skapa den bästa arbetsmiljön för framtidens utmaningar!

Konsten att navigera i en föränderlig värld

Kraven på arbetsplatsen och sättet att arbeta har förändrats över tid. Pandemin ledde till att distans- och hybridarbete blev en ny vardag för oss. Nu har det blivit

vanligt förekommande att medarbetaren ställer krav på var och hur hen ska arbeta. Många företag brottas idag med många krav och önskningar och försöker samtidigt säkerställa att verksamheten är effektiv och kvalitativ. För att få fram den bästa lösningen, behövs frågan diskuteras och förankras på alla nivåer i organisationen. Vi rekommenderar att ni har en Workshop tillsammans med chefer och medarbetare om detta för att lyckas. 


Framställ ett väl genomarbetat beslutsunderlag avseende hur ni vill arbeta, som innehåller: 

Vad ska företaget uppnå med er policy? Vad är viktigt för er verksamhet? När, vad, vem, hur passar distans- och respektive kontorsarbete för er?  


Hur uppnår ni då detta? När och för vilka uppgifter kan arbetet göras på kontoret respektive på distans? Har ni fungerande teknik? Hur skapar ni psykologisk trygghet och tillit för chefer och medarbetare och hur ska arbetet följas upp? 


Utifrån beslutsunderlag tas ett väl förankrat beslut, som kommuniceras till samtliga medarbetare. Förslaget genomförs och följs upp efter en tid, för att säkerställa att rätt beslut är fattat eller alternativ att policy måste justeras lite. Genom att agera skapar ni goda förutsättningar att bygga er bästa arbetsplats för morgondagens utmaningar! 

Upplägg

Våra HR-konsulter leder er genom hela arbetet. Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov.


Boka kostnadsfri rådgivning! Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy