FÖRÄNDRINGSLEDNING

ORGANISATIONSPROJEKT > FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändringsledning - ta hjälp med processen

Genom förändringsledning ökar du både affärsnyttan och kostnadseffektiviteten. Vi vill hjälpa dig som kund att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga.

Vi behöver förändringsledning för att nå nya höjder!

Kanske känner ni igen er?

  • Förändringsinitiativ leder inte till verklig förändring
  • Verktyg saknas för att lyckas genomföra förändring
  • Engagemang och delaktighet saknas i verksamheten
  • Ledarrollen ställer nya krav


Vi på AGERA HR tror att alla individer utvecklas och presterar bäst i en välmående, lyhörd och tydlig organisation med engagerade ledare som agerar. Därför erbjuder vi verksamhetsnära stöd i förändringsledning.

Innehåll

På AGERA HR tror vi att verklig förändring kommer till stånd då organisationen fokuserar både på vad som ska förändras (sakfrågan) och hur förändringen ska genomföras. Genom att fokusera på båda perspektiven samtidigt blir möjligheten till ett lyckat förändringsarbete större.

 

Sakfrågan handlar om målet med förändringen. Hur-perspektivet handlar om att involvera berörda parter i att utveckla nya arbetssätt, förändring av vanor och kultur.

 

En fallgrop i förändringsarbete är att enbart se till sakfrågan, man kan då tro att en förändring är färdig då ledningen kommit fram till de nya målen och presenterat dessa för berörda parter och eventuellt organisationen ritats om. Men resultatet blir gärna att förändringen ses som en störning av de berörda, som medvetet eller omedvetet motarbetar de nya målen.

 

För ett lyckat förändringsarbete måste ledningen börja med att tydliggöra sin roll; ledningen sätter målen och leder förändringsprocessen. Ledningen planerar inte sakfrågorna, där involveras tidigt experter i sakfrågan, de berörda parterna. Förändringsprocessen kräver specifik kompetens inom området, och där kommer vi in som konsultstöd både till grupper och till ledare.

Upplägg

Vi skräddarsyr alltid våra upplägg tillsammans med er utifrån era behov. Arbetet inleds med en nuläges- och GAP-analys och därefter beslutas om upplägg och tidplan.


Boka kostnadsfri rådgvining! Kontakta oss:
kontakt@agerahr.se
08-122 082 00

Ulrika Strandsten CEO, Founder and Customer Adviser at AGERA HR

Vill du veta mer?

Tillsammans tar vi fram lösningar för att förbättra effektiviteten och nå verksamhetsmål. Berätta gärna för mig om er situation och era behov, så kan jag svara på frågor och ge råd.

Ulrika Strandsten

CEO, FOUNDER & CUSTOMER ADVISER

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

Det här formuläret sparar dina uppgifter, så att vi kan kommunicera och hjälpa dig. Läs vår integritetspolicy