INTERVJU CATRIN

Våra konsulter berättar

Catrin Dammert Senior HR Adviser
citattecken

Catrin Dammert

SENIOR HR ADVISER

Vi är ett litet konsultbolag, men har ett stort nätverk av HR-konsulter. Det gör att vi kan vara flexibla och snabbfotade, vilket gör att det händer mycket och det är alltid något nytt på gång.

Intervju med Catrin

VAD GÖR DU PÅ AGERA HR?

Jag arbetar som Senior HR Adviser. Det innebär att jag arbetar som konsult på långa och korta uppdrag, hos olika företag och inom flera olika branscher. Beroende på företagets behov formas mitt uppdrag. Ofta har jag intermimsuppdrag under en längre period men jag arbetar också med projekt och vår populära tjänst HR Timbank.

 

KAN DU BESKRIVA ETT TYPISKT KONSULTUPPDRAG?

Oftast har jag ett längre uppdrag hos en kund och blir en del av deras HR funktion och ledningsgrupp. På så sätt kommer jag nära verksamheten och kan bidra med mina tidigare erfarenheter och kompetens på företaget. Jag trivs med att arbeta affärsnära och därmed ur ett HR perspektiv vara med och utveckla affären. Mitt uppdrag är att se till och vara med att utveckla HR processerna så att det blir ett stöd i detta. Jag arbetar också i HR processerna exempelvis med arbetsmiljö eller kompetensutveckling. När jag går in i ett projekt hos en kund är det oftast inom organisationsutveckling och omstrukturering. Företaget har behov av att strukturera om organisationen och hitta andra sätt att arbeta. Då bistår jag med allt från analys, förhandlingar till genomförande i nära samarbete med ledningen och HR. Jag kan också ha projekt inom ersättningar&förmåner såsom ta fram nya bonusmodeller, lönerevisioner eller se över pensionslösningen. Då jag har arbetat länge och brett med HR har jag möjligheten att få många spännande och omväxlande uppdrag. 


VARFÖR SKA MAN ANLITA EN KONSULT?

Med en konsult har man möjlighet att snabbt få exakt den expertis och erfarenhet som företaget behöver under den period man vill. Konsulten behöver oftast inte så lång uppstartssträcka. Han/hon är van att snabbt sätta sig in i nya företag och branscher och därmed effektivt och kvalitativt leverera just det som efterfrågas. Han/hon har med sig erfarenhet från andra företag och vet vad som kan appliceras inom just detta uppdrag. Behöver man specialistkompetens för ett specifikt projekt kanske man inte har den kompetensen internt eller tiden för projekten. Då kan konsulten leverera både en effektiv och kvalitativ lösning.

 

VAD ÄR BRA MED ATT JOBBA PÅ AGERA ADVISER HR?

Vi är ett litet konsultbolag, men har ett stort nätverk av HR-konsulter. Jag trivs med mina trevliga och kompetenta kollegor. Vi stödjer varandra och kan utbyta erfarenheter och kompetens. Bolagets storlek gör också att vi kan vara flexibla och snabbfotade, vilket gör att det händer mycket och det är alltid något nytt på gång.

Vill du bli konsult hos oss?

Vi letar alltid efter duktiga och erfarna HR-konsulter för anställning eller för att bli egen fakturerande samarbetskonsult.

Fler konsultintervjuer

Profilbild av Eva Tiselius, HR Adviser

Eva Tiselius

HR ADVISER 


Läs mer

Profilbild av Catarina Wahlert, Senior HR Adviser

Catarina Wahlert

SENIOR HR ADVISER


Läs mer

Profilbild av Saga Douhan, Senior rekryterare och HR Adviser

Saga Douhan

SENIOR RECRUITER & HR ADVISER


Läs mer

Profilbild av Petrea Svedberg, Junior HR Adviser

Petrea Svedberg

JUNIOR HR ADVISER


Läs mer

Profilbild av Catrin Dammert, Senior HR Adviser

Catrin Dammert

SENIOR HR ADVISER


Läs mer