BOLAG FÖRSÄKRINGAR

Kunder & uppdrag

Om kunden och uppdraget

Ett mindre försäkringsbolag som fokuserar på att erbjuda skräddarsydda lösningar inom skadeförsäkringar till sina kunder. Trots att de är ett mindre försäkringsbolag har de förmågan att hantera de utmaningar som följer med att erbjuda försäkringar till företag och organisationer.

Kund

Försäkringsbolag

Tjänster

Typ av kund

Person-, sak- och företagsförsäkringar

AGERA AKADEMIN med uppdrag inom Ledningsgruppsutveckling

Beskrivning av uppdraget

VD för ett mindre försäkringsbolag leder en ledningsgrupp på 8 personer. VD vill utveckla och stärka gruppens samarbete och tydliggöra deras uppdrag. Ledningsgruppen har samarbetet under ca 2 år och vill skapa ökat gemensamt driv och nyttja alla gruppmedlemmars kompetens. Frågor om samsyn om deras uppdrag och roller hinns inte med på ordinäre möten och VD ville ha externt stöd för att själv kunna bidra och bli utvecklad i sin roll.

Vår lösning

Vi inledde med individuella intervjuer med gruppmedlemmarna och tog fram ett program utifrån det. Programmet bestod av 5 träffar under 1 år. Teman och frågeställningar för träffarna var riktning, roller, relationer, ramar, resultat. De ville dels lära känna varandra, dels skapa samsyn kring sitt uppdrag. Mellan träffade genomfördes coachning för VD i att leda gruppen.


Några av frågorna som gruppen vill arbeta med var;
– Vilket är vårt uppdrag?

– Vad innebär det att arbeta i ledningsgruppen och vilka förväntningar har vi på varandra?

– Hur ska vi samverkan mellan olika affärsområden?

– Vilka mötesformer och samarbeten behöver vi?

Resultat

Ledningsgruppen utformade sina mötes- och arbetsformer, som blev helt förändrade. Gruppmedlemmarna upplevde att den största behållningen och mervärdet var att lära känna varandra och skapa tillit. Att tydliggöra förväntningarna på varandra och VD lyfte gruppen till en ny nivå.

Är ni intresserade av att förbättra gruppens samarbete och tydliggöra deras roll och ansvar?

Fler kundcase

En glad affärsman som pratar i telefon med en kund på kontoret

Rekrytering till HR-avdelningen och interimslösning.

En-person-skriver-på-ett-papper-medans-den-andra-affärsmannen-väntar

Rättvis och fördomsfri rekrytering av stadsdirektör.

Två kollegor som arbetar med papper

Projektledning av ett hållbarhetsprojekt.

Frisör på frisörsalong klipper en killes hår.

Tog fram systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ledningsgruppsutveckling för att utveckla och stärka teamet.

Ledningsgruppsutveckling för 8 personer.

unsplash