BOLAG SKÖNHET

Kunder & uppdrag

Om kunden och uppdraget

Ett företag inom servicebranchen erbjuder kunder en helhetslösning inom hårvård i kombination med skönhet och smink. De tro på kunskap och utbildningar därför

kontinuerligt sin personal. Företaget har ett brett utbud av produkterna för att skapa en komplett salong som håller en hög servicenivå i kvalité och kreativitet.

Kund

Aktiebolag

Tjänster

Typ av kund

Frisör & skönhetsbranschen

HR Projekt med uppdrag inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskrivning av uppdraget

Ett företag i servicebranschen hade fått en inspektion av arbetsmiljöverket. Företaget var nybildat och hade inte ett systematiskt arbetsmiljöarbete påplats och saknade kompetens inom området. De hade under en tid skickat in till arbetsmiljöverket de underlag som de uppfattade efterfrågades. Bristandekompetens gjorde att dokumentationen inte godkändes och de visste inte hur detskulle gå vidare.

Vår lösning

Chefenkontaktade oss och vi tog fram all dokumentation som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tog fram samtliga mallar och checklistor samt en arbetsmiljöhandbok. Vi utbildade chefer och medarbetare, skyddsombud utsågs ochvi genomförde både den organisatoriska-sociala och den fysiska skyddsrondentillsammans med kunden.

Resultat

Inte bara kunde företaget skicka in den efterfrågade dokumentationen utan fick även kompetens att kunna driva det löpnade arbetet i vardagen med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Det innebär minskat antalet olyckor och skador på arbetsplatsen och därmed kan de spara pengar på sjukvårdskostnader och ersättningar till skadade arbetare. Samtidigt ökade personalens trivsel och produktivitet, vilket bidrog till att företaget kunde fortsätta växa och utvecklas på lång sikt.

Behöver ni stöd för att etablera ett strukturerat miljöarbete och se till att arbetsmiljön förblir hälsosam?

Fler kundcase

En glad affärsman som pratar i telefon med en kund på kontoret

Rekrytering till HR-avdelningen och interimslösning.

En-person-skriver-på-ett-papper-medans-den-andra-affärsmannen-väntar

Rättvis och fördomsfri rekrytering av stadsdirektör.

Två kollegor som arbetar med papper

Projektledning av ett hållbarhetsprojekt.

Frisör på frisörsalong klipper en killes hår.

Tog fram systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ledningsgruppsutveckling för att utveckla och stärka teamet.

Ledningsgruppsutveckling för 8 personer.

unsplash