BOLAG SKOG

Kunder & uppdrag

Om kunden och uppdraget

Bolaget driver verksamhet på samtliga kontinenter med fokus inom förnybara material skapa värde inom massa, papper, förpackningar och träprodukter.

Kund

Aktiebolag

Tjänster

Typ av kund

Skogsindustri

HR Projekt med uppdrag inom hållbarhet

Beskrivning av uppdraget

En av våra konsulter fick i uppdrag att projektleda ett hållbarhetsprojekt för två stora bruk inom skogsindustrin. Syftet med projektet; Hållbart skiftarbete var att det skulle bidra till ett ändrat arbetssätt. Genom att arbeta mer proaktivt i stället för reaktivt i hållbarhetsfrågorna och därmed resultera i minskat antal rehabiliteringsfall och långtidssjukskrivningar samt främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag varje dag för skiftarbetare på bruken.  


Detta skulle även innebära bibehållen eller bättre hälsostatus för brukens medarbetare, säker och effektiv leverans från brukets medarbetare utifrån respektive roll, tydligt gränssnitt mellan chef, medarbetare, HR och externa leverantörer samt höjd kompetens genom ökad förståelse om hållbart skiftarbete inom samtliga roller.  

Vår lösning

Utmaningen var att hitta metoder för att skiftarbetare skulle kunna vara hållbara över tid. Detta gällde samtliga HR-processer från rekrytering till avslutande av anställning. För att skapa ett hållbart arbetsliv är det viktigt med lärande (kunskap och information), en stödjande organisationsstruktur, bra ledarskap, möjlighet till återhämtning och fritid samt att medarbetare har tillgång till bra kost och tar hand om sin hälsa. Som i alla projekt måste man prioritera, fokus lades på metoder och processer som skulle ge bäst resultat för flest antal medarbetare. Likaså att det skulle vara kostnads- och resurseffektivt. Projektet inriktade sig på lärande, kost och hälsa. Fokus var på att ge medarbetarna förutsättningar för att kunna vara hållbara. 

Resultat

Resultatet av projektet var bland mycket annat att man såg över rekryteringsprocessen och kompletterade den med att redan i intervjustadiet ge kandidaterna information om vad det innebar att jobba skift och vad man bör tänka på för att kunna vara hållbar i sitt arbete, man säkerställde även att rekryteraren ställde rätt frågor och att kandidaten fick göra en hälsokontroll och få feedback på denna innan anställning. För att vara hållbar som skiftarbetare är det viktigt med kost, motion, sömn. Företagsanpassade utbildningar togs fram i dessa områden, för att höja kunskapen hos alla medarbetare. Samarbetet med företagshälsovården sågs över, och samarbetet riktades till att bli mer proaktivt i stället för reaktivt. Projektet förstärkte även samarbetet mellan bruken samt företaget och fackliga parter och skyddsombud.  

Vill du veta hur ni blir ett hållbart företag och jobbar proaktivt med att behålla en frisk arbetsplats?

Fler kundcase

En glad affärsman som pratar i telefon med en kund på kontoret

Rekrytering till HR-avdelningen och interimslösning.

En-person-skriver-på-ett-papper-medans-den-andra-affärsmannen-väntar

Rättvis och fördomsfri rekrytering av stadsdirektör.

Två kollegor som arbetar med papper

Projektledning av ett hållbarhetsprojekt.

Frisör på frisörsalong klipper en killes hår.

Tog fram systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ledningsgruppsutveckling för att utveckla och stärka teamet.

Ledningsgruppsutveckling för 8 personer.

unsplash